Atlas voor gemeenten

Atlas voor gemeenten verschijnt jaarlijks.
U kunt eenvoudig een abonnement nemen.

U kunt ook losse exemplaren bestellen:

=> Verzending is gratis!

Contact

VOC Uitgevers
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen

T (024) 382 27 99
F (024) 360 82 09
E info@voc-uitgevers.nl

IBAN NL28 RABO 0116 6329 33
KvK 09186234
BTW 8198.42.321

Over VOC Uitgevers

VOC Uitgevers is specialist op het gebied van stedelijke economie en regionale ontwikkeling. Schrijf u in voor de VOC Uitgevers nieuwsbrief voor meer informatie!
 

VOC Uitgevers

        
Onze uitgaven richten zich op regionale economie en innovatie. Naast Atlas voor gemeenten (jaarlijks) verschenen o.a. Corporate venturing (Corina Kuiper, Fred van Ommen),  De culturele stad (Cor Wijn), Groeien aan de grens (Gerard Marlet) en De lage landen (Harry Garretsen). 

Nieuw: Staat van Verbinding

Er zijn tal van maatschappelijke opgaven. Maar ze worden zelden opgelost. Zijn ze te ingewikkeld? Schieten de bestuurders tekort? Nee, stelt de VOC-uitgave Staat van Verbinding. Hoe we samen het democratisch tekort kunnen oplossen. Ons democratisch stelsel zelf schiet tekort. Burgers hebben na verkiezingen geen invloed meer op machtsvorming, ambtelijke processen en politieke keuzes. Ook bedrijven zijn niet aangesloten op het democratisch proces.

Samen het democratisch tekort oplossen
Dit ‘democratisch tekort’ is oplosbaar, volgens de auteurs van Staat van Verbinding, waaronder Riek Bakker (stedenbouwkundige), Maurits van Rooijen (voorheen Nyenrode, nu chief executive Global University Systems), Arko van Brakel (voorheen de Baak, nu Semco Style Institute) en Kim Putters (voorwoord, SCP).

Nieuw elan voor onze democratie
De auteurs laten met concrete voorbeelden, methoden en instrumenten zien hoe burgers, bedrijven en bestuurders samen onze democratie nieuw elan kunnen geven. Dat elan is hard nodig. In onze complexe samenleving kan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken niet aan de overheid alleen worden overgelaten.

Inhoudsopgave & auteurs
Alvast een eerste idee krijgen? Bekijk de inhoudsopgave of de lijst met auteurs.

Atlas 2017: In welke gemeente zijn mensen het gelukkigst?

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft als thema geluk. In welke gemeente zijn mensen het gelukkigst? En hoe komt dat? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke woonlocatie en het geluk van haar inwoners? Welke andere factoren spelen een rol bij het geluksgevoel? En hoe komt het dat Nederlanders niet massaal verhuizen naar de plekken waar mensen zeggen het gelukkigst te zijn?

Presentatie op 18 mei in Atlas Theater 
De Atlas voor gemeenten 2017 wordt donderdag 18 mei vanaf 15. 00 uur gepresenteerd in, jawel, het Atlas Theater in Emmen. Tijdens een conferentie wordt het thema vanuit diverse invalshoeken besproken, bezongen en uitgebeeld, met bijdragen van Martijn Burger en Frank van Oort (makers Geluksindex), Gerard Marlet (directeur Atlas voor gemeenten) en Maarten Desmet (auteur van het boek Bruto Nationaal Geluk). Ook is er een optreden van Daniël Lohues.

Alvast bestellen?
De nieuwe Atlas is verkrijgbaar vanaf 18 mei. Bestellen kan hier.

'Corporate venturing' nu beschikbaar als e-book

Maart 2015 verscheen Corporate venturing, managing the innovation family in a dynamic world. De printuitgave is inmiddels vrijwel uitverkocht. Daarom is er nu een heruitgave in de vorm van een e-book, Dit e-book is mede ter gelegenheid van de How To Get There Summit tot 5 december te koop met 30% korting; de auteurs Corina Kuiper en Fred van Ommen zijn vandaag spreker op dit grote innovatie-event in Den Haag.

Bestellen
Bestellen kan hier. Het e-book is na betaling direct beschikbaar als epub.

Atlas voor gemeenten 2016: de meerwaarde van water

In de Atlas voor gemeenten 2016, die vandaag wordt gepresenteerd in Purmerend, staat het thema 'Water' centraal. Wat is het effect van overstromingsrisico's op huizenprijzen? Maar ook: wat is voor gemeenten de waarde van water in de buurt? De nabijheid van water is, zo blijkt uit de nieuwe Atlas, een meerwaarde voor gemeenten. Mensen betalen graag extra voor wonen aan het water, maar willen ook enige compensatie voor overstromingsrisico's. Per saldo zijn vrijwel overal de lusten groter dan de lasten. Projecten als Ruimte voor de Rivier bieden gemeenten aan het water de komende jaren dan ook nieuwe kansen.

Amsterdam populairst, Dordrecht in opmars
De Atlas laat zien dat Amsterdam van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten nog altijd de meest aantrekkelijke woonstad is. Ook in Dordrecht, Arnhem en Eindhoven is het steeds prettiger wonen. Amsterdam, Utrecht en Amstelveen bezetten de eerste drie plaatsen in de top 10. Dat was in 2006 ook al zo, maar ten opzichte van tien jaar geleden is de samenstelling van de top 10 wel iets veranderd. Nijmegen heeft een plaats weten te bemachtigen ten koste van Amersfoort en Haarlem heeft Den Bosch verstoten van de vierde plaats. Dordrecht is de grootste stijger. Tien jaar geleden stond de stad nog op plek dertig, nu op plaats veertien. In de lijst met grootste stijgers staan vooral steden die de laatste jaren flink hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van hun binnenstad.

Groei & Krimp: waar moeten we bouwen, waar vooral niet?

In Nederland zijn de afgelopen 25 jaar veel woningen op de verkeerde plek gebouwd. Dat betogen vier vooraanstaande economen waaronder Coen Teulings in de nieuwe uitgave Groei & Krimp. Woningen zouden vooral gebouwd moeten worden op aantrekkelijke plekken waar het verschil tussen de waarde van opstal en de bouwkosten hoog is. In Nederland is een deel van de nieuwe huizen echter gebouwd op plekken waar hier geen markt voor is. Zoals Emmen, Almere, Ede, Oost-Groningen en delen van Limburg. In Amsterdam, Hilversum en Haarlem is juist te weinig gebouwd.

Concentratie voorzieningen op kansrijke locaties
'Nieuwbouw in krimpgebieden is contraproductief en zet huizenprijzen nog verder onder druk. Concentratie van voorzieningen op een paar kansrijke locaties biedt meer soelaas’, stelt Coen Teulings, een van de auteurs van Groei & Krimp en voormalig directeur van het Centraal Planbureau. Lees hier ook het persbericht.

Maillot jaune: naslagwerk kunstliefhebbers en wielerfans

In juli 2015, gedurende de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht, opende de tentoonstelling Maillot jaune. De tentoonstelling werd samengesteld door VOC-auteur Gerard Marlet, met schilderijen van Ronald de Bloeme die geinspireerd zijn op de wielershirts van de deelnemers aan de Tour de France. De tentoonstelling is vastgelegd in een prachtig boek, met teksten van Gerard Marlet, foto’s van Nadine van den Berg en een nawoord van Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Het boek is 11 december jl. officieel gepresenteerd in het Utrechts Wielercafé. Mooi naslagwerk voor iedere kunstliefhebber en wielerfan! 

Atlas voor gemeenten 2015: monumentale stad is in trek

De monumentale stad is in trek. Monumenten dragen meetbaar bij aan de aantrekkingskracht van een stad. Dat komt omdat mensen graag in een monumentaal pand wonen en werken, maar ook omdat een monumentale binnenstad de aantrekkingskracht van de stad als geheel vergroot. Als gevolg hiervan groeien monumentale steden harder en hebben ze minder last van vergrijzing. Ook huizenprijzen ontwikkelen zich gunstiger in de monumentale stad. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2015, sinds woensdag 27 mei te koop in onze webshop. Thema van de Atlas dit jaar: erfgoed. 

Amsterdam in de gevarenzone?
Monumenten trekken niet alleen meer bewoners, maar ook meer toeristen naar de stad. Ook dat levert zo’n stad iets op. Maar daar staan kosten in de vorm van overlast tegenover. Per saldo staat de bijdrage die toeristen aan de stad leveren niet in verhouding tot de meerwaarde van monumenten voor het woon- en leefklimaat van de inwoners van de stad. Food for thougt voor een momumentale stad als Amsterdam...

New: Corporate venturing, managing the innovation family

Fred van Ommen and Corina Kuiper wrote a very interesting new book on corporate venturing. In Corporate Venturing, managing the innovation family in a dynamic world they describe why and how corporates can successfully apply the different tools of venturing to create new business that is crucial for their long term survival. Rob van Leen, Chief Innovation Officer DSM, received the first official copy of the book on Friday, March 6,  in Veldhoven (ASML). 

In this book, Corina Kuiper and Fred van Ommen show how Corporate Venturing is a full member of the innovative family, where infants and adolescents are the new business initiatives and the parents and grandparents represent the existing business, including the tensions that exist between the adolescent and his parents. What's also interesting: the book takes you behind the scenes of fifteen different innovation families: Asahi Glass Company, ASML, Bekaert, Brightlands Chemelot Campus, Dutch Polymer Institute, Royal DSM, Fujifilm, KLM Royal Dutch Airlines, Océ Canon, Port of Rotterdam Authority, Sibelco, Sioux, Solvay, TNO and Vision Dynamics.

Nieuw: De nieuwe gemeentekaart van Nederland

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland uit 1.249 gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn er daar 393 van over. Uit een objectieve statistische analyse blijkt dat dit er nog teveel zijn. In De nieuwe gemeentekaart van Nederland laten Gerard Marlet en Clemens van Woerkens zien dat Nederland het beste uit 57 gemeenten zou kunnen bestaan.
De kaart is donderdag 18 december gepresenteerd in Utrecht, en aangeboden aan Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum.

Klaar voor de toekomst!

Met De nieuwe gemeentekaart van Nederland is bestuurlijk Nederland naar verwachting klaar voor de toekomst. Een toekomst met competente lokale overheden, die goed toegerust zijn om slagvaardig om te gaan met de vele problemen en taken waarvoor zij staan, die zorgvuldig omgaan met belastinggeld, en die dat geld zo gericht en effectief mogelijk investeren in de aantrekkingskracht en concurrentiekracht van de verscheidenheid aan regio’s waaruit ons land bestaat. Daarvan profiteren naar verwachting niet alleen de mensen en bedrijven in die regio’s zelf, maar het hele land!
Lees hier ook het persbericht

Nieuw: Groeien aan de grens

Op 3 september is verschenen: Groeien aan de grens. In deze uitgave laten Gerard Marlet, Abdella Oumer, Clemens van Woerkens en Roderik Ponds de enorme potentie zien van Nederlandse grensregio's. Als de hoge grensbarrières tussen Nederland, Duitsland en België op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en fiscus zouden worden geslecht, zou de kans op werk voor inwoners van grensregio's kunnen verviervoudigen. Ook zou de bevolking fors toenemen. De regio Zuid-Limburg zou zelfs de op één na meest aantrekkelijke woonregio van Nederland kunnen worden, net achter de regio Amsterdam. Lees hier het persbericht.

VOC-auteur gekroond tot Nationaal Icoon

VOC-auteur Gijsbert van de Wijdeven is op donderdag 7 november 2014 gekroond tot Nationaal Icoon. Een prachtige beloning voor jaren titanenwerk! Van de Wijdeven is bedenker van het bionaaldje; hiermee kan op termijn elke dag het leven van duizenden kinderen gered worden. In De Wereld Draait Door was Van de Wijdeven te gast als een van de vier Nationale Iconen. Van de Wijdeven heeft nog een titanenwerk op zijn naam staan: En toen was er het woord. In deze biobijbel, een uitgave van VOC UItgevers, vertelt Gijsbert van de Wijdeven een alomvattend verhaal over de aard van het leven en de aard van de mens. Lees hier ook het interview met hem over deze onwaarschijnlijk intrigerende route van het niets naar het heden!

Atlas 2014: Economie & arbeidsmarkt

De Atlas voor gemeenten 2014 wordt woensdag 4 juni 2014 officieel ten doop gehouden in het Stadstheater Zoetermeer. De nieuwe Atlas heeft als thema economie & arbeidsmarkt. Een zeer actueel thema, zeker nu de Participatiewet aanstaande is. Tijdens de conferentie gaan onder andere de economen Barbara Baarsma en Gerard Marlet uitgebreid in op dit thema. Moeten gemeenten in staat worden geacht om de lokale economie te versterken en de arbeidsparticipatie te vergroten? Of past bescheidenheid over de kansen voor beleid? Bestel hier de nieuwe Atlas of neem een abonnement.

Cultuur in tijden van cholera

Cor Wijn, auteur De Culturele Stad, spreekt zich uit


Gemeenten besteden gemiddeld 98 euro per inwoner aan cultuur. Verder snijden in cultuur is het schoolvoorbeeld van pennywise, poundfoolish. Onverstandig, dus. Of liever: oliedom. Ook in zwaardere tijden!

Bron voor welzijn & welvaart
Lees hier Cultuur in tijden van cholera opinieartikel van VOC-auteur Cor Wijn. 'Cultuur is een onmisbare bron voor welzijn en welvaart.'

Nieuw: Over de stad

In het E-book Over de stad heeft VOC-auteur Cor Wijn het hedendaagse gedachtegoed over de stad als centrum van creativiteit, cultuur en cash in kaart gebracht. Van Jane Jacobs tot Peter Hall. Van Richard Florida tot Gerard Marlet. Een reuzehandig naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met  de ontwikkening van stad & land.

Cor Wijn is tevens auteur van de De culturele stad. Dit boek presenteert een praktisch model voor lokaal cultuurbeleid, ook in tijden van taakverzwaring en bezuinigingen. Volgens Wijn heeft een culturele stad meerdere pijlers: een pluriform cultuuraanbod, een goed productieklimaat, culturele clusters & netwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en diversiteit, een overheid met ambitie en cultureel erfgoed als inspiratie.

 

Aantrekkingskracht Randstad neemt verder toe, periferie verliest terrein

Atlas voor gemeenten 2013

Door afnemende files neemt de aantrekkingskracht van steden in de Randstad verder toe. Door verschraling van het voorzieningenniveau krijgen steden buiten de Randstad het juist steeds moeilijker. Dit blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2013.

Meest aantrekkelijke steden 
In de top-10 van meest aantrekkelijke steden staan twee steden van buiten de Randstad: Den Bosch (4e) en Nijmegen (7e). De andere steden in de top-10 zijn steden in de Randstad, vooral steden in de noordvleugel zoals Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Steden in de zuidvleugel (de regio Rotterdam) blijven daar duidelijk bij achter. Meest aantrekkelijke steden stad is en blijft Amsterdam. Daarna volgen Utrecht, Amstelveen, Den Bosch, Haarlem, Den Haag, Nijmegen, Amersfoort, Alphen aan den Rijn en Leidschendam-Voorburg.

Bruto Binnenlands Product is aan vervanging toe

We houden ons zelf voor de gek met nepgroei

Het Bruto Binnenlands Product is aan vervanging toe. Dit blijkt uit de uitgave Vlinderlicht van Cees Guikers. 'Bij het BBP worden de systeemkosten van onze economie bij de opbrengsten opgeteld. We houden ons zelf voor de gek met nepgroei. Het 'echte werk', landbouw, visserij, bouw, horeca, handel en industrie, wordt overvleugeld door systeemkosten van banken, beveiliging, zorgkosten, openbaar bestuur, overheidsdiensten en sociale verzekeringen. Deze kosten stijgen precies 50% sneller dan de opbrengsten.'

Netto Binnenlands Resultaat 

Cees Guikers pleit voor een nieuwe graadmeter voor welvaart en welzijn: het Netto Binnenlands Resultaat. Lees ook het persbericht.

Immigratie, integratie en naturalisatie? Niks nieuws onder de zon!

Burgers en bondgenoten

Dit voorjaar bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor strengere opleidings- en inkomenseisen bij naturalisatie. Wie Nederlander wil worden, krijgt straks het verzoek zijn oude nationaliteit op te geven. Met zijn uiterst leesbare proefschrift Burgers en bondgenoten laat Roel van Dooren zien dat ons land hierin steeds meer op het oude Rome gaat lijken. De Romeinen kenden een vergelijkbaar streng en selectief beleid. Dit leverde bepaald geen stabiele en houdbare samenleving op, het leidde uiteindelijks zelfs tot grootschalig geweld. Burgers en bondgenoten is beschikbaar via onze webshop. Lees ook het persbericht.


Hoogwater in de lage landen: hoe veilig voelen we ons?

De huidige hoogwaterdreiging drukt ons met de neus op de feiten. Meer dan een derde deel van de Nederlandse bevolking leeft op een plek met overstromingsrisico. Hoewel vaak anders wordt beweerd, houden Nederlanders bij het kopen van een huis wel degelijk rekening met overstromingsgevaar. In de nieuwe VOC-uitgave De lage landen laten de economen Harry Garretsen, Maarten Bosker, Gerard Marlet en Clemens van Woerkens zien dat een huis in een gebied met overstromingrisico gemiddeld € 3.000 euro minder waard is dan een huis in een gebied zonder overstromingsrisico. De lage landen. Hoe Nederlanders rekening houden met overstromingsrisico’s.

VOC-auteur wint Nobelprijs voor Duurzaamheid

En toen was er het woord

VOC-auteur Gijsbert van de Wijdeven (En toen was er het woord) is op 30 januari jl. uitgeroepen tot algeheel winnaar van de KATERVA Award 2012, de ‘Nobelprijs voor Duurzaamheid’. Met zijn bedrijf BioneedleTechnologies Group is hij uitvinder van het fenomeen ‘bionaaldjes’. UNICEF voert elk jaar wereldwijd meer dan een miljard entingen uit om besmettelijke ziektes te voorkomen. Dit gebeurt met een traditionele spuit met naald. Daarbij moeten vaccins in een koelkast bewaard worden. Ook prikken mensen zich miljoenen keren per jaar per ongeluk met vieze naalden. Thermostatische bionaaldjes van biologisch afbreekbaar materiaal hebben deze nadelen niet. Met de bionaaldjes zouden elke dag het leven van duizenden kinderen kunnen worden gered. De prijs wordt begin maart uitgereikt in New York.

Eindelijk krijgen Marokkaanse jongeren weer een stem

Een Marokkaan in NoordSociaal psycholoog Barbara Schouten sprak de afgelopen jaren met tal van Marokkaanse jongeren. Het leidde tot het boek Een Marokkaan in Noord. Tweedekamerlid Ahmed Marcouch (PvdA), eerder stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Slotervaart, nam vrijdag 30 november het eerste exemplaar in ontvangst in jongerencentrum Scorpio in Amsterdam-Noord. Marcouch tekende zijn eigen verhaal eerder op in 'Mijn Hollandse droom'.

Problemen nog niet opgelost
Marcouch: 'Het boek van Barbara Schouten geeft Marokkaanse jongeren eindelijk weer een stem. Dat is belangrijk, want de problemen met deze jongeren zijn echt nog niet opgelost. We praten er alleen liever niet meer over.' Meer weten? Lees hier het persbericht.

Moslimjongeren over geloof, hoop en seks

Een Marokkaan in Noord

Er wordt in Nederland veel gepraat over Marokkaanse jongeren. Vaak in een context van onveiligheid en criminaliteit. Maar waarom horen we zo weinig van hen zelf? Sociaal psycholoog Barbara Schouten zocht de jongeren op en praatte met hen over hoop, geloof en seksualiteit. 

Seksprofessor
Toen het eerste wantrouwen was verdwenen, vertelden steeds meer jongeren haar hun verhaal. Na enige tijd spraken sommigen haar zelfs aan met ‘seksprofessor’ - een eretitel! De verhalen zijn opgetekend in Een Marokkaan in Noord, een boek met rauwe, ontroerende en vermakelijke verhalen.


En toen was er het woord

Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken.

Wie zijn wij? Hebben wij een ziel? Is er een God? Waar komen emoties vandaan? Zelfs Nobelprijswinnaars als Steven Weinberg, Christian de Duve en Gerard ’t Hooft moeten het antwoord schuldig blijven op deze universele vragen. Met En toen was er het woord reikt Diametheus een nieuw denkkader aan om de mens echt  goed te begrijpen. Een alomvattend verhaal over de aard van het leven en de aard van de mens. Een route van het niets naar het heden. Bestellen kan hier!
Met je voeten in de stront, dat is pas filosofie!

En toen was er het woord

In En toen was er het woord vertelt VOC-auteur Diametheus zijn verhaal over het ontstaan van de aarde en de ontwikkeling van de mens. Volgens Diametheus, alias van bioloog en dierenarts Gijsbert van de Wijdeven, vond ongeveer 40.000 de Eerste Verlichting plaats. Zoals Grard Westendorp eerder ook al aangaf werd de mens zich toen bewust van zijn unieke kapitaal: het woordsysteem. Het boek is vrijdagavond 30 september jl. gepresenteerd bij Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther, de middelbare school van de auteur. Lees hier het interview.


Ook in 2013 hervertoning La Plagne?

La Plagne

Om de nieuwe uitgave La Plagne te vieren organiseerde VOC Uitgevers dinsdag 24 juli, vanaf 11.26 uur – exact tien jaar later – een integrale vertoning van deze historische, heroïsche bergetappe in café Marktzicht in Utrecht. Winnaar van de koninginnenrit naar La Plagne destijds: Michael Boogerd, Neerlands laatste echte Tourheld. Aansluitend werd het boek officieel gepresenteerd. Nog tijdens de gezellige middag gingen stemmen op om ook volgend jaar weer een hervertoning te organiseren. Net zolang tot Nederland weer een keer succes heeft in de Tour. Wordt vervolgd!

Een onvergetelijke dag in de Tour

La Plagne

Op een onvergetelijke dag in juli, nu tien jaar geleden, greep Michael Boogerd op heroïsche wijze de zege in de bergetappe naar La Plagne. Een mooie inspiratiebron voor de huidige generatie, met klimmers als Gesink, Mollema en Kruiswijk. Wielerliefhebber en onderzoeker Gerard Marlet kruipt in de huid van 'Boogie' en blikt terug op een intrigerende wielercarrière. La Plagne verschijnt 29 juni. Start nu alvast met uw voorbereiding op de Tour van 2012. Bestel het boek hier via de webshop. U kunt ook een mailtje met naam en adresgegevens sturen naar info@voc-uitgevers.nl.Atlas 2012: grote verschillen tussen gemeenten

Atlas voor gemeenten 2012

De VOC-uitgave Atlas voor gemeenten 2012 is woensdag 23 mei onder grote belangstelling gepresenteerd in Zwolle. Belangrijke uitkomst dit jaar: sinds de financiële crisis zijn de verschillen tussen gemeenten groter geworden.

De Atlas 2012 geeft ook een aanzet voor het bepalen van de optimale schaal voor lokaal bestuur. U kunt deze spraakmakende, met feiten en lijstjes doorspekte, uitgave nu hier bestellen.
 

Uitvoeren naar vermogen gepresenteerd aan Rotterdamse wethouder Florijn

Uitvoeren naar vermogenLees het 
persbericht Uitvoeren naar vermogen: sociale werkvoorziening in het middelpunt in PDF-formaat. Er is ook een persbericht in .JPG-formaat beschikbaar.

Meer weten? Stuur ons een mailtje via info@voc-uitgevers.nl 
of bel (024) 38 22 784 Bestellen? Ga naar onze webshop.

Over een aantrekkelijke stad vol jonge vrouwen in NRC Next

De aantrekkelijke stad

Inmiddels is Gerard Marlets' eerste boek De aantrekkelijke stad (VOC, 2009) al goed geland bij professionals, pers en publiek. Dat het boek nog steeds actueel is, bleek uit de prominente rol die het boek en Marlet spelen in het artikel 'De stad stroomt vol met jonge vrouwen' (NRC Next, 26-10). In het artikel beschrijft Tijs van den Boomen waarom er in grote steden vaak sprake is van een vrouwenoverschot en waarom die vrouwen naar de stad trekken. 

Presentatie Podiumpeiler 2011 in Amsterdam op vrijdag 16 september

Podiumpeiler 2011

Afgelopen  vrijdag 16 september is in cultuurcentrum de Brakke Grond  te Amsterdam de Podiumpeiler 2011 gepresenteerd, het nieuwste boek van de hand van Gerard Marlet. Het boek is een initiatief van het Muziek Centrum Nederland (MCN) en het Theater Instituut Nederland (TLN) en wordt uitgegeven door VOC Uitgevers. Na de presentatie was er een paneldiscussie met onder andere Jet de Ranitz (AHK), Cas Smithuijsen (Boekmanstichting), Andries van den Broek (SCP) en Gerard Marlet zelf. Daarin werd op het scherpst van de snede gesproken over de komende bezuinigingen en de cijfers waaraan behoefte is. Bottom-line was: de Podiumpeiler 2011 is een aardig begin, maar het geheel aan cultuurcijfers moet telkens geduid en aangevuld worden. 

Het boek is inmiddels leverbaar en te bestellen in de webshopvan VOC Uitgevers.  Een grote bestelling, aanvullende verzoeken of vragen ? Stuur ons dan een mailtje! U vindt hier het persbericht van 22-09.


Dingeman Kuilman (ArtEZ): Kennis en creativiteit unieke combinatie

Atlas voor gemeenten 2011

De cultuursector komt in het geweer tegen de dreigende bezuinigingen. Het kabinet is gebrand op rendement, maar het belang van kunst en cultuur laat zich niet altijd direct uitdrukken in geld. Hoe weeg je überhaupt de meerwaarde van kunst en cultuur? VOC-auteur Gerard Marlet deed in eerdere publicaties een voorzet. We vroegen het ook Dingeman Kuilman, collegevoorzitter ArtEZ. Deze hogeschool voor de kunsten drukt al jaren een stempel op de stad Arnhem. Wat is die aanwezigheid eigenlijk waard? En kan die waarde verder worden vergroot?

Lees hier het interview met Dingeman Kuilman

Staat van Verbinding (e-book)
Hoe we samen het democratisch tekort kunnen oplossen
Ons democratisch stelsel schiet tekort. De burger heeft na verkiezingen geen enkele invloed meer op de machtsvorming, ambtelijke oplossingsprocessen en politieke keuzes. Ook bedrijven zijn niet aangesloten op het democratisch proces. De Staat van Verbinding laat met concrete voorbeelden, methoden en instrumenten zien hoe burgers, bedrijven en bestuurders samen onze democratie nieuw elan kunnen geven. ISBN 9789079812271.
[Auteurs]      [Extra info]
€ 12,00
  
E-Book
Staat van Verbinding (printuitgave)
Hoe we samen het democratisch tekort kunnen oplossen
Ons democratisch stelsel schiet tekort. De burger heeft na verkiezingen geen enkele invloed meer op de machtsvorming, ambtelijke oplossingsprocessen en politieke keuzes. Ook bedrijven zijn niet aangesloten op het democratisch proces. De Staat van Verbinding laat met concrete voorbeelden, methoden en instrumenten zien hoe burgers, bedrijven en bestuurders samen onze democratie nieuw elan kunnen geven. ISBN 9789079812264.
[Auteurs]      [Extra info]
€ 14,05
Atlas voor gemeenten 2017
Thema: geluk
Wat is de gelukkigste gemeente van Nederland?

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft als thema geluk. Wat is de gelukkigste gemeente van Nederland? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke woonlocatie en het geluk van haar inwoners? Waarom verhuizen Nederlanders niet massaal naar de plekken waar mensen het gelukkigst zijn? De Atlas verschijnt op 18 mei a.s.  ISBN 978-90-79812-25-7.
Abonnement afsluiten? Klik hier!
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Corporate venturing (e-book)
Managing the innovation family in a dynamic world
Als E-book (epub) na betaling direct beschikbaar 

Creating new business in Corporates

Can colossal, slow and inflexible dinosaurs live and work together with small, agile and entrepreneurial ventures? Yes, they can! This book describes why and how Corporates can successfully use venturing to create new business that is crucial for their long term survival. ISBN 978-90-79812-22-6.

[Auteurs]      [Extra info]
€ 26,40
  
E-Book
Atlas voor gemeenten 2016
Thema: water
Profiteren steden van waterrijke omgeving?

De Atlas voor gemeenten 2016 heeft als thema Water. De strijd tegen het water is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de Nederlandse steden. In hoeverre profiteren we van die waterrijke omgeving? En hoe verhoudt zich dat tot de kosten van overstromingsrisico's? ISBN 978-90-79812-21-9
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Groei & Krimp
Waar moeten we bouwen - en waar vooral niet?
Waar moeten we nieuwe huizen bouwen?

Vier vooraanstaande economen waaronder Coen Teulings maken aan de hand van grondprijzen duidelijk waar ontwikkelaars in Nederland het beste nieuwe woningen kunnen bouwen. Als ze dit doen worden agglomeratievoordelen in groeiregio’s maximaal benut én blijven krimpregio’s levensvatbaar. ISBN 9789079812196.
[Auteurs]      [Extra info]
€ 37,70
Cities and the Urban Land Premium
Economische kijk op ruimtelijke ordening
De stad als duur consumptieartikel

Hoe komt het toch dat mensen veel meer geld willen besteden aan een klein huis in het centrum van de stad dan een groot huis op het platteland? En waarom werkt dit niet zo bij alle steden? Henri de Groot, Gerard Marlet, Coen Teulings en Wouter Vermeulen leggen dit aan de hand van gedetailleerde data uit in 'Cities and the Urban Land Premium'.


[Auteurs]      [Extra info]
€ 94,95
De aantrekkelijke stad (e-book)
Als E-book (epub) na betaling direct beschikbaar
Wat maakt steden aantrekkelijk?

Is het de geografische of relatieve ligging? Of zijn factoren als historie, esthetiek, cultuur, horeca, sport en veiligheid bepalend? 

ruimtelijke ordening, citymarketing, stedelijke ontwikkeling, bestuur, vastgoed, huisvesting
[Auteurs]      [Extra info]
€ 28,25
  
E-Book
Maillot jaune
Naslagwerk kunstliefhebbers en wielerfans
Kijken naar kunst en wielrennen

Tijdens de Grand Départ van de Tour in Utrecht opende Maillot jaune. Deze tentoonstelling werd samengesteld door Gerard Marlet, met schilderijen van de Berlijnse kunstenaar Ronald de Bloeme die waren geïnspireerd op de wielershirts van de deelnemers. De tentoonstelling is vastgelegd in Maillot Jaune.  Naslagwerk voor kunstliefhebbers en wielerfans!
[Auteurs]      [Extra info]
€ 28,25
Atlas voor gemeenten 2015
De waarde van erfgoed
De waarde van monumenten

De Atlas voor gemeenten 2015 heeft als thema Erfgoed. Wat is de waarde en het belang van een historische binnenstad voor Nederlandse steden? Hoe waarderen mensen musea en monumenten in hun woonomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat de waarde van monumenten in de toekomst behouden blijft? ISBN 978-90-79812-18-9. 
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Corporate venturing
Managing the innovation family in a dynamic world

Creating new business in Corporates

Can colossal, slow and inflexible dinosaurs live and work together with small, agile and entrepreneurial ventures? Yes, they can! This book describes why and how Corporates can successfully use venturing to create new business that is crucial for their long term survival. ISBN 97890-79812-172.

[Auteurs]      [Extra info]
€ 37,70
De nieuwe gemeentekaart van Nederland
Gemeenten met nieuwe indeling klaar voor toekomst

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland uit 1249 gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn er daar 393 van over. En dat zijn er nog teveel. Met De nieuwe gemeentekaart van Nederland laten Gerard Marlet en Clemens van Woerkens zien dat Nederland het beste uit 57 gemeenten zou kunnen bestaan.  ISBN 978-90-79812-16-5.
[Auteurs]      [Extra info]
€ 9,40
Groeien aan de grens
De kansen van euregio's

Meer werk, beter wonen, meer waarde

Grensregio's kampen met bevolkingskrimp, leegstand en verschraling. Als deze barrières worden geslecht zijn de voordelen groot voor bewoners en bedrijven, stelt Groeien aan de grens: meer werk, beter wonen, meer waarde. Grensregio's zijn dan niet langer krimpregio's, maar groeiregio's!

 
[Auteurs]      [Extra info]
€ 21,70
De culturele stad
Een handboek voor beleidsmakers en zij die het willen worden

Nieuw model voor lokaal cultuurbeleid

Met De culturele stad biedt Cor Wijn bestuurders en beleidsmakers praktische handvatten om hun stad 'cultureler' en  daarmee ook succesvoller te maken, juist ook in tijden van bezuinigingen en taakverzwaring! ISBN 978-90-79812-004.

[Auteurs]      [Extra info]
€ 24,95
Atlas voor gemeenten 2014
Thema: Economie & arbeidsmarkt
Economie en arbeidsmarkt

De Atlas voor gemeenten 2014 heeft economie en arbeidsmarkt als thema. Kunnen gemeenten werkelijk de lokale economie versterken en de arbeidsparticipatie vergroten? ISBN 978-90-79812-15-8.

Te bestellen als los exemplaar of in abonnementsvorm.


[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Over de stad
Modern gedachtegoed in kaart gebracht
Wie is wie in het denken over de stad?

In het E-book Over de stad heeft Cor Wijn het hedendaagse gedachtegoed over de stad als centrum van creativiteit, cultuur en cash in kaart gebracht. Een reuzehandig naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van stad & land! 
[Auteurs]      [Extra info]
€ 7,50
Vlinderlicht
Gedachten over een echt vrije samenleving
We houden onszelf voor de gek met nepgroei

Hoe kan het dat meer criminaliteit en  meer zorgkosten goed zijn voor het BBP?Vlinderlicht maakt duidelijk dat we onszelf voor de gek houden met nepgroei. Cees Guikers laat overtuigend zien dat we in een economie leven die steeds meer ‘omzet’ maakt met wat feitelijk kosten zijn. ISBN 978-90-79812-12-7
[Auteurs]      [Extra info]
€ 14,10
De lage landen
Hoe Nederlanders rekening houden met overstromingsrisico's
Hoe gaan we om met 'een kleine kans op een grote ramp'?

Meer dan een derde van onze bevolking leeft op een plek met overstromingsrisico. Vier economen onderzochten in hoeverre Nederlanders hier rekening mee houden. Wat is het effect van overstromingsrisico's op de huizenprijs? Hoe veilig voelen we ons in 'de lage landen'? ISBN 978-90-79812-24-0.
[Auteurs]      [Extra info]
€ 14,10
Atlas voor gemeenten 2013
Thema: Groen & water
Aantrekkingskracht Randstad neemt verder toe, periferie verliest terrein

Door afnemende files neemt de aantrekkingskracht van steden in de Randstad verder toe. Door verschraling van het voorzieningenniveau krijgen steden buiten de Randstad het juist steeds moeilijker. Dit blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2013. ISBN 978-90798-121-3.
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Een Marokkaan in Noord
Moslimjongeren over geloof, hoop en seks
Geloof, hoop en seks

Er wordt veel gepraat over Marokkaanse jongeren. Barbara Schouten praatte met hen over hoop, geloof en seksualiteit. Het leidde tot Een Marokkaan in Noord, een boek met rauwe, maar ook vermakelijke verhalen. ISBN 978-90-79812-110.

geloof, hoop, seks, Islam, religie, ambities, intimiteit, jong zijn

[Auteurs]      [Extra info]
€ 9,95
En toen was er het woord
Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken
Geagonia: Genesis herschreven 

Wie zijn wij? Hebben wij een ziel? Is er een God? Waar komen emoties vandaan? Met En toen was er het woord geeft Diametheus als een moderne uomo universale nieuwe antwoorden op eeuwige vragen. ISBN 978-90-79812-592.

elementaire deeltjes, sterren, dieren en planten, Neanderthaler, mens, bewustzijn, religie
[Auteurs]      [Extra info]
€ 29,50
eBook: Geagonia
Genesis herschreven
Geagonia: Genesis herschreven

Materie. Sterren, planten en dieren. Bacteriën. Waar komen wij vandaan? In Geagonia beschrijft Diametheus kort & bondig hoe het leven in twaalf stappen is ontstaan. De nieuwe biobijbel! ISBN 978-90-79812-592.

elementaire deeltjes, sterren, dieren, planten, Neanderthaler, bewustzijn, religie
[Auteurs]      [Extra info]
€ 5,00
Atlas voor gemeenten 2012
Thema: Gemeentegrootte
Grotere verschillen tussen gemeenten
Hoe pakt de de financiële crisis uit voor gemeenten? Atlas voor gemeenten 2012 vergelijkt de 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten. Thema van deze 14e editie: naar een optimale gemeentegrootte. ISBN 978-90-798120-9-7.
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Uitvoeren naar vermogen
Innovatieve allianties in de sociale werkvoorziening
Klem tussen  belangen in sociale werkvoorziening?

Het kabinet wil werken aan het imago, de uitstroom en inrichting van de onderkant van de arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor beleid en bestuur?Lees Uitvoeren naar vermogen! ISBN 978-90-79812-98-1.

wsw, sociale werkvoorziening, arbeidsmarkt, beleid, bestuur, gemeenten

[Auteurs]      [Extra info]
€ 14,95
Podiumpeiler 2011
Een monitor voor podiumkunsten en muziekindustrie
Hoe staat het met de Nederlandse podiumkunsten?

De Podiumpeiler 2011 omvat Input, output, outcome van podiumkunsten en een essay door 'kunsteconoom' Gerard Marlet. Podiumpeiler 2011 is hierdoor het naslagwerk voor podiumkunsten en muziekindustrie. ISBN 978-90-79812-58-5.
 
Cultuur, bezuinigingen, mcn, tim, theater, muziek, podiumkunsten
[Auteurs]      [Extra info]
€ 19,95
La Plagne
Een onvergetelijke dag in de Tour
Op de huid van Boogie

Tien jaar geleden won Michael Boogerd de koninginnenrit naar La Plagne. De wielerliefhebber Gerard Marlet kruipt een heroïsche etappe lang in de huid van de laatste Nederlandse Tourheld. De onderzoeker Marlet blikt terug op de intrigerende wielercarrière van 'Boogie'. ISBN 978-90-79812-103.

 

 [Auteurs]      [Extra info]
€ 11,75
Als goede mensen slechte dingen doen
Op zoek naar de psychologie achter de financiƫle crisis

Bonussen en bedrog

De financiële crisis liet een spoor van vernielingen achter. Hoe kwam het zover? Prof. Dr. David De Cremer beschouwt en benoemt de schuldigen in Als goede mensen slechte dingen doen. ISBN 978-90-79812-07-3.

bonus, psychologie, bankiers, ethiek, management, DSB, crisis

[Auteurs]      [Extra info]
€ 12,20
Burgers en bondgenoten
Antieke lessen over burgerschap en verbondenheid
Wel of geen nieuwe Nederlanders?

Nederland gaat steeds strenger om met Nederlanderschap. Historicus Roel van Dooren vertelt in Burgers en bondgenoten dat de Romeinen ook zo’n aanpak hanteerden. Het gevolg: instabiliteit en grootschalig geweld! ISBN 978-90-9022719-1.

integratie, immigratie, inburgering, geschiedenis, lessen uit het verleden
[Auteurs]      [Extra info]
€ 24,95
Atlas voor gemeenten 2011
Thema: Cultuur
Wat is kunst en cultuur waard voor de stad?

De 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten met elkaar vergeleken, thema: cultuur. Atlas voor gemeenten 2011 maakt schreeuwen om cultuur overbodig, of toch niet? ISBN 978-90-808698-9-9

cultuur, bestuur, beleid, stad, regio bezuiniging
 
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Sociaal beleid en legitimiteit
Achtergronden, ontwikkelingen en dilemma's
Kloof tussen burger en overheid?

Sociaal beleid en legitimiteit biedt inzicht in legitimiteit van sociaal beleid en beschrijft verschillende uitgangspunten, belangen en perspectieven op sociale zekerheid en beleid. ISBN 978-90-79812-99-8 
 
sociale zekerheid, beleid, overheid,  wsw, wav, bijstand

[Auteurs]      [Extra info]
€ 23,55
Muziek in de stad
Het belang van podiumkunsten, musea, festivals en erfgoed voor de stad
 

Waarde van kunst en cultuur

Muziek in de stad toont de waarde van podiumkunsten, musea en erfgoed voor stad en regio. ISBN 978-90-79812-05-9. 

Uitverkocht, niet meer leverbaar.
 

[Auteurs]      [Extra info]
Uitverkocht
De essentie van communicatie
Over het succes van authenticiteit

Succesvolle marketing en communicatie

Theorie en praktijk zijn het eens: identiteit en authenticiteit zorgen voor een sterke en langdurige relatie tussen mens en merk. De essentie van communicatie legt uit hoe! ISBN 978-90-79812-06-6.

marketing, communicatie, strategie, RootZ, ZCG, Zandbeek, reclame

[Auteurs]      [Extra info]
€ 24,95
Atlas voor gemeenten 2010
Thema: Krimp

Krimp!?

Jaarlijks vergelijkt en rangschikt Atlas voor gemeenten de 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten. Atlas voor gemeenten 2009 ging o.a. over werk. Atlas voor gemeenten 2010 gaat o.a. over krimp! ISBN 978-90-808698-8-2

bevolkingskrimp, gemeente, economie, migratie, demografie, geografie, cultuur

[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Een typisch Nederlands beroep
Kroniek van honderd jaar arbeidsdeskundigheid

Land van sociale zekerheid en ARBO

Een typisch Nederlands beroep
omvat een eeuw sociale zekerheid en arbeidskundige beroepen in woord en beeld. Vorige eeuw ontstond een nieuw Nederlands beroep: de arbeidsdeskundige. ISBN 978-90-79812-03-5.

HRM, Arbeidsvoorwaarden, ARBO, veiligheid, arbeid, gezondheid, vitaliteit, NVVA, AKC

[Auteurs]      [Extra info]
€ 17,49
De nieuwe stad
Sterkten en zwakten van vijf nieuwe Nederlandse gemeenten

De Nederlandse new towns

Wie aantrekkelijk wil wonen en werken moet naar Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmer- meer of Zoetermeer. Dat wilden beleidsmakers. Glijden deze new towns nu af? ISBN 978-90-79812-02-8

new towns, stad, regio, cultuur, beleid

[Auteurs]      [Extra info]
€ 11,00
Atlas voor gemeenten 2009
Thema: Werk

Werken aan werk

50 Nederlandse gemeenten op meer dan 40 punten vergeleken. Thema van de Atlas voor gemeenten 2009 is werk. Uniek naslagwerk! ISBN: 978-90-808698-7-5

werk, beleid, stad, gemeente, geografie, demografie

 

[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Ambitie onder de kaasstolp
Tweegesprekken over de toekomst van Nederland

Waarde van innovatie

Ambitie onder de kaasstolp
is een verslag van tweegesprekken tussen toppers uit bedrijfsleven en wetenschap. Sijmen van Wijk en Sanne de Roever navigeren naar een nieuwe Gouden Eeuw. ISBN 978-90-79812-01-1.

kenniseconomie, innovatie, gouden eeuw, duurzaamheid, wetenschap

[Auteurs]      [Extra info]
€ 14,95
Atlas voor gemeenten 2005
Thema: Bereikbaarheid
Thema: Bereikbaarheid

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2005 extra aandacht voor het thema bereikbaarheid. Welke gemeente is het best bereikbaar? Waar moet je wonen om snel bij een baan in andere dorpen en steden te komen? Wat is het belang van bereikbaarheid voor de lokale economie?
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Atlas voor gemeenten 2006
Thema: Jong
Thema: Jong

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2006 extra aandacht voor het thema 'jong'. Hoe doen gemeenten het als het gaat om jeugdwerkloosheid en om probleemjongeren? Maar ook: wat zijn de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en hoe kun je die verbeteren?
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00
Atlas voor gemeenten 2007
Thema: Cultuur
Thema: Cultuur

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2007 extra aandacht voor het thema cultuur. Een van de bevindingen: jonge steden als Almere, Spijkenisse en Purmerend dreigen af te glijden. Omdat ze een divers cultureel aanbod missen, laten mensen deze steden links liggen. UITVERKOCHT!
[Auteurs]      [Extra info]
Uitverkocht
Atlas voor gemeenten 2008
Thema: Leefbaarheid
Thema: Leefbaarheid

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2005 extra aandacht voor het thema leefbaarheid. Is een homogene wijk leefbaarder dan een heterogene? Leidt terugkeer van hoger opgeleiden naar de stad tot gevoelens van onveiligheid? Wat is de invloed van zelfstandig ondernemers in de wijk?
[Auteurs]      [Extra info]
€ 59,00

Inloggen

E-mailadres:
OnjuistVerplicht
Wachtwoord:
          

Wachtwoord vergeten?


Links naar

Atlas voor gemeenten: 
www.atlasvoorgemeenten.nl 
De Culturele Stad:
www.corwijn.nl
Vlinderlicht:
www.vlinderlicht.com
En toen was er het woord:
www.diametheus.nl


Boeken VOC


VOC-auteurs